Oteckovia
Oteckovia

Oteckovia

Rodinný seriál zo života štyroch mladých mužov – otcov, z ktorých každý zápasí s úlohou rodiča po svojom.
Nechýba im zodpovednosť a snaha nájsť si stabilné miesto vo svete matiek, čo prináša...