O službe

Voyo je platenou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Služba Voyo Vám prináša široký výber filmov, seriálov, televíznych relácií, živé vysielanie vybraných programov, ako aj priame prenosy športových udalostí.

Zároveň Vám ponúka aj špeciálny obsah, ako napríklad necenzurované a rozšírené verzie vybraných reality šou, pohľady do zákulisia alebo ďalšie diely Vašich obľúbených seriálov ešte pred ich premiérou na televíznej obrazovke.

Pozeranie akéhokoľvek obsahu na stránke voyo.sk je podmienené bezplatnou registráciou (ďalej len „Registrovaný užívateľ“) a zaplatením ceny za službu. Zaregistrovať sa môžete kliknutím na položku „Registrácia“ v pravom hornom rohu stránky.

Prevádzkovateľ týmto poučuje Registrovaného užívateľa, že zaplatením Registrovaného užívateľa za službu Voyo, začne Prevádzkovateľ poskytovať službu Voyo pred uplynutím lehoty (14 dní)  na odstúpenie od zmluvy,  v dôsledku čoho Registrovaný užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote. 

Cena za službu

Filmy, seriály, relácie, živé vysielanie, spravodajstvo či športové prenosy, ako aj špeciálny obsah môžete sledovať v rámci mesačného predplatného vo výške 5,99 €.

Zaplatíte úplne jednoducho

Za službu je možné zaplatiť platobnou bránou Adyen alebo pomocou vouchera/darčekovej poukážky.

Vyskúšajte Voyo na 7 dní zadarmo!

Ak si chcete Voyo najprv vyskúšať, máte k dispozícii 7-dňové skúšobné obdobie zadarmo („služba Voyo na Skúšobné obdobie“), ktoré je dostupné Registrovanému užívateľovi, ktorý si aktivoval predplatné prostredníctvom platobnej brány Adyen.

Pri aktivácii skúšobného obdobia sa Vám v priebehu prvých 7 dní (168 hodín od aktivácie) platba za službu Voyo nestrhne. Pre overenie správnosti platobných údajov, môže byť zablokovaná čiastka napr. 0,01 € (podľa podmienok Vašej banky), ktoré budú pripravené pre prípadné budúce predplatné. V prípade, ak Registrovaný užívateľ v rámci skúšobného obdobia stratí záujem o službu Voyo na predplatené obdobie, je oprávnený najneskôr v posledný deň skúšobného obdobia od zmluvy odstúpiť.

Čo potrebujete?

Na bezproblémové využívanie služby a sledovanie videí je potrebné použiť kvalitné internetové pripojenie s minimálnou prenosovou rýchlosťou na úrovni 5 Mb/s.

Voyo môžete pohodlne sledovať na smart televízoroch, ktoré majú aplikáciu už predinštalovanú alebo si ju môžete stiahnuť v obchode s aplikáciami na danom zariadení. Aplikácia je rovnako dostupná pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Samozrejmosťou je sledovanie prostredníctvom internetových prehliadačov (Chrome, Firefox, Edge, prípadne Safari) na osobných počítačoch. Stiahnutie aplikácie Voyo je bezplatné. Podrobnejšie informácie o konkrétnych modeloch nájdete v sekcii podporované zariadenia

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov použite, prosím, náš kontaktný formulár alebo napíšte na [email protected]

Ďalšie informácie o službe

  1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti prevádzkujúcej službu Voyo: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava („Prevádzkovateľ“)
  2. Služba Voyo je poskytovaná po dobu, za ktorú Registrovaný užívateľ uhradil platbu za službu. Prevádzkovateľ začne poskytovať zvolenú službu Registrovanému užívateľovi zaplatením ceny za službu v závislosti od zvoleného spôsobu platby, a teda pripísaním ceny za službu v prospech účtu Prevádzkovateľa resp. uplatnením vouchera/kupónu. Pre účely reklamácie poskytovanej služby je Registrovaný užívateľ povinný postupovať spôsobom v zmysle ods. 2.5.Všeobecnych podmienok („VP“). Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 k VP.
  3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle Občianskeho zákonníka.
  4. Prevádzkovateľ neposkytuje spotrebiteľskú záruku na službu Voyo.
  5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu predplateného obdobia, za ktoré je predplatné uhradené. Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie, na ktoré bolo predplatné Registrovaným užívateľom uhradené, ak Registrovaný užívateľ neaktivuje na svojom Užívateľskom účte „ZRUŠIŤ PREDPLATNÉ“ (t.j. vypovedanie zmluvy) najneskôr do doby skončenia pôvodného predplateného obdobia.
  6. Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov služby Voyo spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. sú uvedené na stránke https://voyo.markiza.sk/gdpr
  7. Informácie o prípadných obmedzeniach poskytovania služby Voyo, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za službu Voyo sú uvedené vo VP a v časti Zaplatíte úplne jednoducho.

 

Všeobecné podmienky