Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Sony

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

Android (modely od roku 2015):

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Home, vyberte položku Nastavenia a vyberte Nápoveda
 2. Vyberte Aktualizácia systémového softwaru
 3. Vyberte Vyhľadať aktualizáciu systémového softwaru a ak sa nájde nová aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu

BRAVIA (bez operačného systému Android):

Ak sa v pravom hornom rohu obrazovky zobrazuje ?(Pomoc) / ?(Help):

 1. Vyberte ?(Pomoc) / ?(Help)
 2. Vyberte položku Zákaznícka podpora / Customer support a následne vyberte aktualizácia Softwaru / Software Update
 3. Vyberte Sieť / Network (preskočte tento krok, ak nie je možný)
 4. Vyberte Áno / Yes alebo OK pre inštaláciu aktualizácieAk sa v pravom hornom rohu obrazovky nezobrazuje ?(Pomoc) / ?(Help):

 1. Vyberte Nastevenia / Settings
 2. Vyberte Zákaznícka podpora / Customer Support, Nastavenia / Setup alebo Podpora produktu / Product Support
 3. Vyberte Aktualizácia Softwaru / Software Update
 4. Vyberte Sieť / Network (preskočte tento krok, ak nie je možný)
 5. Vyberte Áno / Yes alebo OK pre inštaláciu aktualizácie