Samsung TV rady K, L, M

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Rad TV Samsung:

Rad televízie zistíte podľa modelového čísla. Napr. pre UE40NU je rad modelu N. Je to prvé písmeno po číslach.

Samsung radu K, L, M:

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Samsung radu K, L, M
  2. Vyberte ikonu so štyrmi štvorčekmi v ľavom dolnom rohu. Samsung radu K, L, M
  3. Vyberte APPS. Samsung radu K, L, M
  4. Ak chcete vyhľadať aplikáciu, vyberte ikonu lupy. Samsung radu K, L, M
  5. Zadajte „voyo“. Samsung radu K, L, M
  6. Vyberte aplikáciu voyo.sk. Samsung radu K, L, M
  7. Vyberte možnosť Inštalovať. Samsung radu K, L, M
  8. Po stiahnutí aplikácie ju môžete pridať priamo na svoju domovskú stránku. Samsung radu K, L, M
  9. Po pridaní aplikácie voyo.sk na domovskú stránku ju nájdete stlačením funkčného tlačidla SmartTV. Samsung radu K, L, M