Samsung TV rad J

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Rad TV Samsung:

Rad televízie zistíte podľa modelového čísla. Napr. pre UE40NU je rad modelu N. Je to prvé písmeno po číslach.

Samsung radu J:

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Samsung radu J
  2. Zvolte APPS. Samsung radu J
  3. Vyberte tlačidlo lupy. Samsung radu J
  4. Zadajte „voyo“. Samsung radu J
  5. Spusťte aplikáciu voyo.sk. Samsung radu J
  6. Vyberte možnosť Inštalovať. Samsung radu J
  7. Po stiahnutí aplikácie ju môžete pridať priamo na svoju domovskú stránku. Samsung radu J
  8. Po pridaní aplikácie voyo.sk na domovskú stránku ju nájdete stlačením funkčného tlačidla SmartTV. Samsung radu J