Samsung TV 2021+

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.


  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Samsung 2021+
  2. Zvolte APPS. Samsung 2021+
  3. Vyberte tlačidlo lupy. Samsung 2021+
  4. Zadajte „voyo“. Samsung 2021+
  5. Spusťte aplikáciu voyo.sk. Samsung 2021+
  6. Vyberte možnosť Inštalovať. Samsung 2021+
  7. Po stiahnutí aplikácie ju môžete pridať priamo na svoju domovskú stránku. Samsung 2021+
  8. Po pridaní aplikácie voyo.sk na domovskú stránku ju nájdete stlačením funkčného tlačidla SmartTV. Samsung 2021+