Manuál pre aktualizácie firmwaru TV Samsung

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Rad TV Samsung:

Rad televízie zistíte podľa modelového čísla. Napr. pre UE40NU je rad modelu N. Je to prvé písmeno po číslach.

Samsung rad F/H:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings a vyberte položku Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizácia softwaru / Software Update
  3. Vyberte Online

Samsung radu J:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings a vyberte položku Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizácia softwaru / Software Update
  3. Vyberte Aktualizovať / Update software

Samsung radu K, L, M a viac:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia/Settings a vyberte položku Podpora/Support
  2. Vyberte Aktualizácia softwaru / Software Update
  3. Vyberte Aktualizovať / Update software