Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

NetTV (modely od roku 2015):

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  2. Vyberte položku Galéria aplikácií Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  3. Vyberte položku Vyhľadať. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  4. Zadajte "voyo". Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  5. Vyberte aplikáciu voyo.sk. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  6. Vyberte položku Pridať. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  7. Voyo.sk nájdete v Galérii aplikácií. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)
  8. Alebo ju nájdete stlačením tlačidla SmartTV v Aplikácie. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom NetTV)