Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

Android (modely od roku 2015):

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  2. Vyberte položku App Gallery Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  3. Ak chcete vyhľadávať, vyberte ikonu lupy. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  4. Zadajte "voyo". Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  5. Vyberte voyo.sk a nainštalujte ho. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  6. Vyberte položku Inštalovať. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  7. Vyberte položku Otvoriť. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)
  8. Aplikáciu voyo.sk nájdete po stlačení funkcie SmartTV v Aplikácie. Philips (modely od roku 2015 s operačným systémom Android)