Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Philips

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

Android (modely od roku 2015):

  1. Na ovladači stlačte tlačidlo Home, vyberte položku nastavenia a vyberte Aktualizácia softwaru
  2. Vyberte Vyhľadať aktualizácie / Check for updates
  3. Vyberte Internet (odporúčané) / Internet (recommended)
  4. Ak je nájdená novšia verzia softvéru, tak potvrďte jej inštaláciu

Televízory bez operačného systému Android (Net TV) (od roku 2015):

  1. Na ovladači stlačte tlačidlo Home, vyberte položku Nastavenia (hore) a následne vyberte Všetky nastavenia
  2. Vyberte Aktualizácia softwaru
  3. Vyberte Vyhľadať aktualizácie
  4. Vyberte Internet
  5. Vyberte Spustiť a ak sa nájde nová aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu