Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Panasonic

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Ročník TV Panasonic:

Ročník vašej TV zistíte z modelového čísla, a to nasledujúcim spôsobom:

Pozriete sa na 6. znak z ľava, napríklad pri TX-65GZ950B je to G. Toto písmeno nájdite v tomto rozpise:

A – 2014   C – 2015   D – 2016   E – 2017   F – 2018   G – 2019   H – 2020

Na našom príklade bol náš model z roku 2019.

Panasonic (od roku 2016):

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Panasonic (od roku 2016)
  2. Vyberte položku Aplikácie. Panasonic (od roku 2016)
  3. Vyberte Apps Market. Panasonic (od roku 2016)
  4. Voyo.sk si môžete stiahnuť v priečinku Odporúčané Panasonic (od roku 2016)
  5. Vyberte voyo.sk a prejdite na Inštalovať. Panasonic (od roku 2016)
  6. Voyo.sk si môžete stiahnuť aj v priečinku Video. Panasonic (od roku 2016)
  7. Vyberte položku voyo a vyberte možnosť Inštalovať. Panasonic (od roku 2016)
  8. Funkciu voyo nájdete po stlačení funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Panasonic (od roku 2016)