Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Panasonic

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Ročník TV Panasonic:

Ročník vašej TV zistíte z modelového čísla, a to nasledujúcim spôsobom:

Pozriete sa na 6. znak z ľava, napríklad pri TX-65GZ950B je to G. Toto písmeno nájdite v tomto rozpise:

A – 2014   C – 2015   D – 2016   E – 2017   F – 2018   G – 2019   H – 2020

Na našom príklade bol náš model z roku 2019.

Panasonic (do roka 2016):

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. Panasonic (do roka 2016)
  2. Vyberte položku Aplikácie. Panasonic (do roka 2016)
  3. Vyberte Apps Market. Panasonic (do roka 2016)
  4. Voyo.sk si môžete stiahnuť v priečinku Odporúčané Panasonic (do roka 2016)
  5. Vyberte voyo.sk. Panasonic (do roka 2016)
  6. Vyberte možnosť Inštalovať. Panasonic (do roka 2016)
  7. Súbor voyo.sk si môžete stiahnuť aj v priečinku Video. Panasonic (do roka 2016)
  8. Vyberte voyo.sk. Panasonic (do roka 2016)
  9. Vyberte možnosť Inštalovať. Panasonic (do roka 2016)
  10. Voyo.sk nájdete v aplikáciách. Panasonic (do roka 2016)