Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Panasonic

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.Ročník TV Panasonic:

Ročník vašej TV zistíte z modelového čísla, a to nasledujúcim spôsobom:

Pozriete sa na 6. znak z ľava, napríklad pri TX-65GZ950B je to G. Toto písmeno nájdite v tomto rozpise:

A – 2014   C – 2015   D – 2016   E – 2017   F – 2018   G – 2019   H – 2020

Na našom príklade bol náš model z roku 2019.

Modely od roku 2019:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu a následne vyberte položku Sieť / Network
  2. Vyberte Aktualizácia Softwaru / Software Update
  3. Pokiaľ nie je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, potvrďte inštaláciu aktualizácie

Modely do roku 2016:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu, následne vyberte položku Nastavenia / Settings a vyberte Nastavenia systému (môže sa nachádzať na druhej strane)
  2. Vyberte Aktualizácia systému / Software Update
  3. Vyberte Hľadať aktualizace teraz / Check for updates now
  4. Ak je nájdená novšia verzia softvéru, tak potvrďte jej inštaláciu

Modely z roku 2017 a 2018:

Od modelov z roku 2019 a vyšších sa odlišujú grafikou používateľského rozhrania, ale kroky inštalácie aktualizácie sú podobné.