LG WebOS (2021+)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. LG WebOS (2021+) 1
  2. Vyberte Aplikácie. LG WebOS (2021+) 2
  3. Ak chcete vyhľadávať, vyberte ikonu lupy. LG WebOS (2021+) 3
  4. Zadajte „voyo“. LG WebOS (2021+) 4
  5. Vyberte aplikáciu voyo.sk. LG WebOS (2021+) 5
  6. Vyberte možnosť Inštalovať. LG WebOS (2021+) 6
  7. Po inštalácii môžete voyo.sk ihneď spustiť. LG WebOS (2021+) 7
  8. Po nainštalovaní nájdete aplikáciu voyo v zozname aplikácií. LG WebOS (2021+) 8