LG WebOS (2015 – 2020)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. LG WebOS (2015 – 2020) 1
  2. Vyberte LG Content Store. LG WebOS (2015 – 2020) 2
  3. Ak chcete vyhľadávať, vyberte ikonu lupy. LG WebOS (2015 – 2020) 3
  4. Zadajte „voyo“. LG WebOS (2015 – 2020) 4
  5. Vyberte aplikáciu voyo.sk. LG WebOS (2015 – 2020) 5
  6. Vyberte možnosť Inštalovať. LG WebOS (2015 – 2020) 6
  7. Po inštalácii môžete voyo.sk ihneď spustiť. LG WebOS (2015 – 2020) 7
  8. Aplikáciu voyo.sk nájdete po stlačení funkčného tlačidla SmartTV v ponuke. LG WebOS (2015 – 2020) 8