LG WebOS (2014)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. LG WebOS (2014) 1
  2. Zvolte LG Store. LG WebOS (2014) 2
  3. Vyberte lupy na vyhľadávanie v hornej časti televízora. LG WebOS (2014) 3
  4. Zadajte „voyo“. LG WebOS (2014) 4
  5. Vyberte aplikáciu voyo.sk. LG WebOS (2014) 5
  6. Vyberte možnosť INŠTALOVAŤ. LG WebOS (2014) 6
  7. Po nainštalovaní aplikácie voyo.sk môžete aplikáciu priamo spustiť. LG WebOS (2014) 7
  8. Ak chcete spustiť aplikáciu voyo.sk, stlačte funkciu SmartTV na diaľkovom ovládači. Vyberte bielu ikonu s tromi čiarami. LG WebOS (2014) 8
  9. Vyberte voyo.sk. LG WebOS (2014) 9