LG NetCast (modely do roku 2015)

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Stlačte tlačidlo funkcie SmartTV na diaľkovom ovládači. LG NetCast (modely do roku 2015) 1
  2. Vyberte voyo.sk. LG NetCast (modely do roku 2015) 2
  3. Ak sa aplikácia voyo.sk nenachádza v okne Smart World, vyberte ikonu lupy a vyhľadajte ju. LG NetCast (modely do roku 2015) 3
  4. Do vyhľadávača zadajte „voyo“ a vyberte aplikáciu voyo.sk. LG NetCast (modely do roku 2015) 4
  5. Vyberte možnosť Inštalovať/Spustiť. LG NetCast (modely do roku 2015) 5
  6. Aplikáciu nájdete v okne Smart World. LG NetCast (modely do roku 2015) 6