Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV LG

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

WebOS (modely od roku 2015):

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings a vyberte položku Všetky nastavenia / Advanced settings
  2. Vyberte položku Všeobecné / general (vľavo) a následne vyberte O TEJTO TV / About This TV
  3. Vyberte Vyhľadať aktualizácie / Check for updates a ak bola nájdená aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu

NetCast (modely do roku 2015):

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings, vyberte položku Podpora / Support a vyberte Akt. Softwaru / Software Update
  2. Vyberte Skontrolovať aktuálnu verziu / Check Update Version a ak je nájdená novšia verzia softvéru, tak potvrďte jej inštaláciu