Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Hyundai, GogenTV, JVC a Toshiba

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

Novšie modely (približne od 2018):

  1. Na ovladáči stlačte tlačidlo Home / Menu, vyberte položku Nastavenia a vyberte Systém
  2. Vyberte Ďalšie nastavenia
  3. Vyberte Aktualizácia softwaru
  4. Vyberte Vyhľadať aktualizáciu a ak sa nájde nová aktualizácia, potvrďte jej inštaláciu

Staršie modely (do 2018):

  1. Na ovladáči stlačte tlačidlo Home / Menu, vyberte položku Systém a vyberte Nastavenia
  2. Vyberte Ďalšie nastavenia / Viac...
  3. Vyberte Aktualizácia softwaru
  4. Vyberte Vyhľadať aktualizáciu a ak sa nájde nová aktualizácia, potvrďte jej inštaláciu