Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Hisense

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Aplikácia je už automaticky nainštalovaná v televízore Hisense. Hisense
  2. Ak chcete spustiť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SmartTV. Vyberte Apps. Hisense
  3. Vyberte VOYO. Hisense