Manuál pre aktualizáciu firmwaru TV Hisense

Upozornenie:

Nevypínajte TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
TV musí byť pripojená k internetu.

Staršie modely:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings a vyberte Informácie
  2. Vyberte Aktualizácia systému
  3. Vyberte Zistiť a ak sa nájde nová aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu

Stredne nové modely:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavenia / Settings a kliknite Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizácia systému / System Update
  3. Vyberte Skontrolujte aktualizáciu firmwaru / Check Firmware Upgrade a ak sa nájde nová aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu

Najnovšie modely:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Nastavení / Settings a vyberte Podpora / Support
  2. Vyberte Aktualizácia systému / System Update
  3. Vyberte Skontrolujte aktualizáciu firmwaru / Check Firmware Upgrade,a ak sa nájde nová aktualizácia, tak potvrďte jej inštaláciu