Manuál pre aktualizáciu firmwaru Apple TV

Upozornenie:

Nevypínajte Apple TV počas aktualizácie softvéru a neodpájajte ju zo zásuvky, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
Apple TV musí byť pripojená k internetu.

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu a potom vyberte Nastavenia / Settings
  2. Vyberte Systém
  3. Vyberte Aktualizácia softwaru
  4. Vyberte Aktualizovať software
  5. Ak je k dispozícii aktualizácia, tak vyberte Stiahnuť a nainštalovať