Predplatné pozastavené

Vaše predplatné bolo pozastavené operátorom. Akonáhle budú odstránené dôvody, vedúce k pozastaveniu (napr. nezaplatené vyúčtovanie služieb), predplatné bude automaticky obnovené.

1 2 3