Aljoša Popovič a Tugarin Zmej

Aljoša Popovič a Tugarin Zmej (Alyosha Popovich i Tugarin Zmey)

animovaný, deti a mládež Rusko
CZ
SK

Aljoša Popovič je syn, kňaz a navyše veľký ruská bohatier. Keď nastane zlá doba a tatarské vojská prídu pošľapať veľkú ruskú zem a vziať ľud do otroctva, miesto toho, aby pokorne zaplatil nehoráznu daň v zlate, prichystá na nich pascu...

Odporúčame