LEN V TVOYOM SVETE

Vyskúšaj používateľské profily, vďaka ktorým si Voyo užiješ ešte viac!

Až 5 profilov

Teraz môžeš v rámci jedného účtu nastaviť až päť profilov pre celú tvoju rodinu.

Vytvoriť nový profil

Vyber si profilovú fotku

Nastav si profilovú fotku s postavou z tvojho obľúbeného Voyo Originálu alebo programu.

Rodičovská kontrola

S nastaveným rodičovským zámkom máš pod kontrolou obsah, ktorý sledujú tvoje deti.

Nastaviť rodičovský zámok

Detský profil

Vytvor si špeciálny profil pre deti, v ktorom budú mať prístup iba k detským programom.

Zisti viac
#

Voyo na akomkoľvek zariadení

Voyo môžeš mať vždy so sebou! Služba je dostupná na smart TV, počítači, mobile i tablete.

Navyše môžeš sledovať Voyo až na dvoch zariadeniach súčasne.

Vyskúšať na 7 dní zadarmo

Najčastejšie kladené otázky

Na čo slúžia profily?

Vďaka používateľským profilom môžu jednotliví členovia domácnosti využívať Voyo podľa vlastných potrieb, máte možnosť pristupovať k prehrávaniu zo svojich vlastných profilov a dostávať odporúčania na také programy, ktoré uprednostňujete. Každý profil má vlastnú sekciu Obľúbených titulov a rovnako rozpozerané tituly sa už nebudú pliesť.  

Koľko profilov môžem mať?

Na jednom používateľskom účte môžete mať až 5 profilov, z ktorých až 3 môžete nastaviť ako detské profily. Po vytvorení 5 profilov už nie je možné vytvárať ďalšie. Môžete však odstrániť alebo upraviť ktorýkoľvek z existujúcich profilov.  
Prvý profil sa na používateľskom účte vytvorí automaticky, ide o tzv. Hlavný profil. 

Čo môžem nastaviť vo svojom profile?

Svoj nový a existujúci profil môžete pomenovať podľa svojich potrieb. Môžete nastaviť profilový obrázok (avatar) pre každý profil, vybrať pohlavie a rok narodenia. Súkromie profilu môžete zabezpečiť nastavením kódu PIN profilu a bezpečnosť obsahu prostredníctvom Rodičovského zámku a úrovne rodičovskej kontroly. Môžete tiež nastaviť celý profil ako detský.

Čo si môžem nastaviť vo svojom profile?

Svoj nový a existujúci profil môžete pomenovať podľa svojich potrieb. Môžete nastaviť profilový obrázok (avatar) pre každý profil, vybrať pohlavie a rok narodenia. Súkromie profilu môžete zabezpečiť nastavením kódu PIN profilu a bezpečnosť obsahu prostredníctvom Rodičovského zámku a úrovne rodičovskej kontroly. Môžete tiež nastaviť celý profil ako detský.

Ako si môžem zmeniť názov profilu?

Názov profilu môžete zmeniť v časti Spravovať profily. Tu kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a v poli Názov profilu upravte pomenovanie. Pre potvrdenie zmeny, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako si môžem zmeniť pohlavie v profile?

Pohlavie profilu môžete zmeniť v časti Spravovať profily. Tu kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a v rozbaľovacom poli Pohlavie vyberte požadovanú možnosť (žiadne, muž, žena). Ak chcete zmenu uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako môžem zmeniť rok narodenia v profile?

Rok narodenia môžete zmeniť v časti Spravovať profily. Tu kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a v rozbaľovacom poli Rok narodenia vyberte požadovanú možnosť (nič alebo rok narodenia). Ak chcete zmenu uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Môžem svoj profil odstrániť?

Áno, môžete odstrániť všetky vytvorené profily, okrem hlavného. Odstránenie je nezvratné a bude mať za následok stratu všetkého, čo bolo s profilom spojené, vrátane histórie sledovaných a obľúbených položiek. 
 
Profil môžete odstrániť v časti Spravovať profily. Kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Vymazať profil v spodnej časti. Bude potrebné potvrdiť, že s vymazaním súhlasíte.

Čo je to PIN profilu a ako ho môžem zapnúť/vypnúť?

PIN profilu sa používa na uzamknutie prístupu k profilu. Ak pre profil nastavíte PIN profilu, používateľ bude pri pokuse o prístup (prihlásenie do profilu) vyzvaný na zadanie nastaveného kódu. Bez znalosti kódu nie je možné profil používať na sledovanie Voyo. 
 
PIN profilu môžete nastaviť v časti Spravovať profily. Tu vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a kliknutím na posuvník PIN profilu vyp. ho zapnite. Pre účely overenia je potrebné zadať prihlasovacie heslo. Následne vyplňte 4-miestny číselný kód, ktorý sa bude používať ako PIN profilu. 
 
Kód PIN profilu môžete vypnúť v časti Spravovať profily. Tu vyberiete profil, ktorý chcete upraviť, a kliknutím na posuvník PIN profilu zap. ho vypnete. Pre účely overenia je potrebné zadať prihlasovacie heslo, vypnutie PIN profilu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

Ako môžem zmeniť kód PIN profilu?

PIN profilu môžete zmeniť v časti Spravovať profily. Tu vyberiete profil, ktorý chcete upraviť. Následne pod posuvníkom PIN profilu kliknite na tlačidlo Zmeniť. Pre účely overenia zadajte prihlasovacie heslo, zadajte nový/odlišný kód PIN profilu. Zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nepamätám si kód PIN profilu. Čo teraz?

Ak si nepamätáte nastavený kód PIN profilu môžete ho zobraziť, prípadne zmeniť prostredníctvom tlačidla Zabudol si PIN?. Pre zobrazenie, prípadne zmenu budete vyzvaný na zadanie prihlasovacieho hesla, následne sa zobrazí aktuálne nastavený kód PIN profilu, ktorý môžete aj zmeniť.

Čo je to detský profil?

Detský profil je profil používateľa, ktorý má prístup len k obsahu pre deti. Po jeho zvolení sa bude zobrazovať len obsah pre deti (kategórie do 12+). Ak chcete zabrániť prístupu z detského profilu k iným profilom, bude potrebné ich uzamknúť pomocou kódu PIN profilu.

Ako nastaviť detský profil?

Nový alebo existujúci profil môžete prepnúť na detský profil v časti Spravovať profily. Vybraný profil nastavíte ako detský kliknutím na posuvník Detský profil vyp. a zmenu potvrdíte kliknutím na Uložiť. Ak už máte na svojom používateľskom účte 3 detské profily, nemôžete vytvoriť ani nastaviť ďalší a zobrazí sa hlásenie: "Na tvojom účte existuje maximálny počet detských profilov." 

Môžem prepnúť detský profil na profil pre dospelých?

Áno, môžete. Zmenu môžete vykonať v časti Spravovať profily na webe (nie v aplikácii). Tu kliknite na detský profil, ktorý chcete upraviť, a kliknite na posuvník Detský profil zap. Následne dostanete výzvu na zadanie prihlasovacieho hesla do účtu. Po zadaní a potvrdení hesla stačí zmenu na úrovni profilu uložiť. Bez znalosti prihlasovacieho hesla nie je zmena možná. 

Čo je to rodičovský zámok a ako ho môžem nastaviť/zrušiť?

Funkciu Rodičovský zámok aktivujete (zapnete/vypnete) pre celý používateľský účet.  
Rodičovský zámok môžete na účte nastaviť nasledovne: 
 
1. Kliknite na ikonu profilu v pravom hornom rohu, vyberte položku Rodičovský zámok. 
2. Potom kliknite na tlačidlo Aktivovať rodičovský zámok. 
3. Bude potrebné zadať používateľské heslo. 
4. Následne si zvolíte 4-miestny číselný kód, ktorý chcete použiť pre rodičovskú kontrolu, a všetko potvrďte tlačidlom Aktivovať. 
 
Po aktivácii Rodičovského zámku môžete nastaviť vekový limit (vekovú úroveň rodičovskej kontroly) na každom profile, aby ste mohli kontrolovať vhodnosť obsahu, ktorý sa môže v rámci daného profilu prehrať. Ak sa profil s vekovým obmedzením pokúsi spustiť titul, ktorý je preň nevhodný, bude vyzvaný na zadanie kódu rodičovského zámku. 

Presný postup ako nastaviť vekový limit v každom profile nájdete nižšie. 

Čo je to rodičovská kontrola pre profily a ako ju môžem upraviť?

Pre všetky profily, okrem detských profilov, môžete nastaviť vekové obmedzenie pomocou úrovne Rodičovská kontrola (–, 7+, 12+, 15+, 18+).

Nastavením úrovne Rodičovskej kontroly dohliadate na typ obsahu, ktorý je možné v rámci daného profilu sledovať.  Ak je pre profil zvolená úroveň Rodičovská kontrola (7+, 12+, 15+, 18+), systém si pred spustením titulov, ktoré nespĺňajú nastavenú vekovú kategóriu, vyžiada 4-miestny kód. Bez zadania kódu rodičovského zámku nebude prehrávanie povolené. 
 
Úroveň rodičovskej kontroly môžete nastaviť na bežnom profile v časti Spravovať profily. Tu kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a v roletke Rodičovská kontrola vyberte požadovanú možnosť 7+, 12+, 15+, 18+ alebo --. Ak chcete zmenu uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť.  
 
Ak však chcete nastaviť úroveň Rodičovskej kontroly pre profil, bude potrebné najskôr aktivovať funkciu Rodičovský zámok pre celý používateľský účet (viď. otázka vyššie).


Ak si chcete byť úplne istí, že vaše deti budú mať prístup len k vhodnému obsahu je potrebné nastaviť kód PIN profilu, pre všetky profily, ktoré rodičovskú kontrolu nemajú aktivovanú. 

V prípade profilov, ktoré sú nastavené priamo ako detské profily, nie sú funkcie Rodičovský zámok a Rodičovská kontrola povolené, pretože tieto profily majú predvolený prístup len k detskému obsahu (do úrovne 12+).