Lóve

Lóve

české a slovenské, dráma Slovensko / Česko
SK
SK

Film Lóve je koprodukčný česko - slovenský film celovečerný film. Ide o pravdivú milostnú drámu zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na preiférii veľkomesta a jeho devíziou je silná autenticita prostredia.

Jakub Kroner

Odporúčame