Obchod na vŕšku

Obchod na vŕšku (Follow Me to Daisy Hills)

romantický USA
SK
SK

Keď si Jo (Cindy Busby) uvedomí, že obchod so zmiešaným tovarom jej rodiny v Daisy Hills prichádza o peniaze, jej otec Duke (Paul Essiembre) začne hľadať niekoho, kto by ich živobytie pomohol zachrániť. Duke však, k nevôli Jo, povolá na pomoc jej bývalého priateľa Blakea (Marshall Williams), rodáka z Daisy Hills, ktorý odišiel za kariérou obchodného konzultanta do New Yorku. Hneď si skočia do vlasov ohľadom prístupu k záchrane obchodu: Jo chápe osobný kontakt ako mimoriadne potrebný pre malé mesto, zatiaľ čo Blake sa viac zameriava na to, ako dosiahnuť zisk. Nakoniec dospejú ku kompromisu a zdá sa, že aj ich láska môže dostať druhú šancu. Ale keď Blake dostane ponuku na prácu jeho snov a návrat do New Yorku, veci sa opäť začnú kaziť a prinútia Jo a Blakea učiniť zásadné rozhodnutie o svojej budúcnosti.

Séan Geraughty

Odporúčame