Vianočný ľúbostný list

Vianočný ľúbostný list (Christmas Pen Pals)

romantický USA
SK
SK

Vianoce sú tradične časom veselosti, ale skúste to povedať Hannah Morrisovej (Sarah Drew). Keď sa s ňou jej priateľ nečakane rozíde, Hannah sa vracia na sviatky domov so zlomeným srdcom a dúfa, že nenarazí na svojho bývalého priateľa zo strednej školy, Sama Watsona (Niall Matter). Jej otec Ted (Michael Gross), ktorý je vdovec, presvedčí Hannah, aby sa spolu s ním prihlásila do mestskej akcie „Vianočný Amor“ – anonymnej sviatočnej služby „priateľ na dopisovanie“. Hannah je spočiatku skeptická, ale jej srdce poskočí, keď stretne pekného miestneho doktora, ktorý sa tiež prihlásil do tejto akcie.  Keď začne dostávať nádherne napísané ľúbostné listy, je presvedčená, že on je jej „Vianočným Amorom“. Čo si však neuvedomuje je, že jej tajný priateľ na dopisovanie je vlastne Sam! Hannah je čoraz viac presvedčená, že jej anonymný priateľ na dopisovanie je jej spriaznená duša a je zmätená tým, čo opäť cíti k Samovi. Ako si vyberie medzi týmito dvoma? A ako bude reagovať na podujatí „Vianočný Amor“, keď sa ukáže, že tí dvaja sú vlastne jeden a ten istý?

Odporúčame