Záhada Lokálek

Záhada Lokálek

dokumentárny Česko
CZ
SK

Česká republika disponuje jednou z nejhustších železničních sítí na světě. Rozvoj drah však dlouhodobě stagnuje (respektive degraduje), jelikož oficiální tendence výrazně preferují silniční dopravu. Napříč politickým spektrem je otázka železniční dopravy zúžena na vysokorychlostní tratě (VRT), s lokálkami se do budoucna nepočítá, protože se „nevyplatí, nikdo s nimi nejezdí a nikoho nezajímají.“
Omezování regionální železniční dopravy, má prokazatelně negativní dopad na životní úroveň obyvatel obcí i měst. Provozovaná trať je přidanou hodnotou každé municipality stejně jako kulturní zázemí či obchod. Likvidace lokálek urychluje proces vylidňování venkova a neadekvátně zatěžuje městské aglomerace.
Chceme-li to změnit, pojďme nahlas mluvit o jejich současném stavu a budoucnosti…

Andy Primusová

Odporúčame