Albert Nobbs

Albert Nobbs

dráma Velká Británie, Irsko, Francie, USA
CZ
SK

Írsko 19. storočia. Pod menom Albert Nobbs žije a pracuje žena, ktorá viac ako tridsať rokov predstiera, že je mužom. Je mužom, ktorý má tajomstvo, ženou, ktorá má sen. Pracuje ako spoľahlivý čašník v renomovanom hoteli a túži po manželstve a vlastnom obchodíku.

Rodrigo García

Odporúčame