background left background right

Nápoveda

  • Nápoveda
  • Používateľský účet a profily

Profily v aplikáciách

Je rozdiel v používateľských profiloch na webových stránkach a v aplikáciách?

Profily na svojom používateľskom účte môžete vytvárať a odstraňovať prostredníctvom mobilných aj televíznych aplikácií. Zároveň  je možné vykonať niektoré úpravy profilu, napríklad premenovať profil, zmeniť profilový obrázok alebo prejsť na detský profil. Ostatné úpravy je možné vykonať len na webových stránkach.