background left background right

Nápoveda

  • Nápoveda
  • Používateľský účet a profily

Rodičovský zámok účtu a Rodičovská kontrola profilu

Čo je to rodičovský zámok a ako ho môžem nastaviť/zrušiť?

Funkciu Rodičovský zámok aktivujete (zapnete/vypnete) pre celý používateľský účet.  
Rodičovský zámok môžete na účte nastaviť nasledovne: 
 
1. Kliknite na ikonu profilu v pravom hornom rohu, vyberte položku Rodičovský zámok. 
2. Potom kliknite na tlačidlo Aktivovať rodičovský zámok. 
3. Bude potrebné zadať používateľské heslo. 
4. Následne si zvolíte 4-miestny číselný kód, ktorý chcete použiť pre rodičovskú kontrolu, a všetko potvrďte tlačidlom Aktivovať. 
 
Po aktivácii Rodičovského zámku môžete nastaviť vekový limit (vekovú úroveň rodičovskej kontroly) na každom profile, aby ste mohli kontrolovať vhodnosť obsahu, ktorý sa môže v rámci daného profilu prehrať. Ak sa profil s vekovým obmedzením pokúsi spustiť titul, ktorý je preň nevhodný, bude vyzvaný na zadanie kódu rodičovského zámku. 

Presný postup ako nastaviť vekový limit v každom profile nájdete nižšie. 

Čo je to rodičovská kontrola pre profily a ako ju môžem upraviť?

Pre všetky profily, okrem detských profilov, môžete nastaviť vekové obmedzenie pomocou úrovne Rodičovská kontrola (–, 7+, 12+, 15+, 18+).

Nastavením úrovne Rodičovskej kontroly dohliadate na typ obsahu, ktorý je možné v rámci daného profilu sledovať.  Ak je pre profil zvolená úroveň Rodičovská kontrola (7+, 12+, 15+, 18+), systém si pred spustením titulov, ktoré nespĺňajú nastavenú vekovú kategóriu, vyžiada 4-miestny kód. Bez zadania kódu rodičovského zámku nebude prehrávanie povolené. 
 
Úroveň rodičovskej kontroly môžete nastaviť na bežnom profile v časti Spravovať profily. Tu kliknutím vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a v roletke Rodičovská kontrola vyberte požadovanú možnosť 7+, 12+, 15+, 18+ alebo --. Ak chcete zmenu uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť.  
 
Ak však chcete nastaviť úroveň Rodičovskej kontroly pre profil, bude potrebné najskôr aktivovať funkciu Rodičovský zámok pre celý používateľský účet (viď. otázka vyššie).


Ak si chcete byť úplne istí, že vaše deti budú mať prístup len k vhodnému obsahu je potrebné nastaviť kód PIN profilu, pre všetky profily, ktoré rodičovskú kontrolu nemajú aktivovanú. 

V prípade profilov, ktoré sú nastavené priamo ako detské profily, nie sú funkcie Rodičovský zámok a Rodičovská kontrola povolené, pretože tieto profily majú predvolený prístup len k detskému obsahu (do úrovne 12+).