background left background right

Nápoveda

  • Nápoveda
  • Používateľský účet a profily

PIN kód profilu

Čo je to PIN profilu a ako ho môžem zapnúť/vypnúť?

PIN profilu sa používa na uzamknutie prístupu k profilu. Ak pre profil nastavíte PIN profilu, používateľ bude pri pokuse o prístup (prihlásenie do profilu) vyzvaný na zadanie nastaveného kódu. Bez znalosti kódu nie je možné profil používať na sledovanie Voyo. 
 
PIN profilu môžete nastaviť v časti Spravovať profily. Tu vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a kliknutím na posuvník PIN profilu vyp. ho zapnite. Pre účely overenia je potrebné zadať prihlasovacie heslo. Následne vyplňte 4-miestny číselný kód, ktorý sa bude používať ako PIN profilu. 
 
Kód PIN profilu môžete vypnúť v časti Spravovať profily. Tu vyberiete profil, ktorý chcete upraviť, a kliknutím na posuvník PIN profilu zap. ho vypnete. Pre účely overenia je potrebné zadať prihlasovacie heslo, vypnutie PIN profilu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. 

Ako môžem zmeniť kód PIN profilu?

PIN profilu môžete zmeniť v časti Spravovať profily. Tu vyberiete profil, ktorý chcete upraviť. Následne pod posuvníkom PIN profilu kliknite na tlačidlo Zmeniť. Pre účely overenia zadajte prihlasovacie heslo, zadajte nový/odlišný kód PIN profilu. Zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nepamätám si kód PIN profilu. Čo teraz?

Ak si nepamätáte nastavený kód PIN profilu môžete ho zobraziť, prípadne zmeniť prostredníctvom tlačidla Zabudol si PIN?. Pre zobrazenie, prípadne zmenu budete vyzvaný na zadanie prihlasovacieho hesla, následne sa zobrazí aktuálne nastavený kód PIN profilu, ktorý môžete aj zmeniť.