PROMO kódy

Obdržali ste PROMO kód? Postupujte podľa návodu a získajte Vaše predplatné:Step 1

Step 2

Step 3

Ďalej poslupujte podľa pokynov na stránke.